Tècnics Assessors Agroindustrials - Passatge del cep, 4 08720  Vilafranca del Penedès, Barcelona - Tel. 93 890 59 18 - montsebas@agroindustrials.cat
Montse Bas Obradors

Montserrat Bas Obradors

Enginyera Tècnica Agrícola amb més de 15 anys de experiència com a professional del sector. Propietària de Tècnics Assessors Agroindustrials, SLP, empresa situada a Vilafranca del Penedès.

Col·legiada 3.094 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya des del juny 2000.

Vida associativa i col·legial

 • Presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Desembre 2015
 • Tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España des de juny 2018.
 • Vicepresidenta de la Mutua General de Ingenieros Tecnicos Colegiados P.S. (MUNITEC) des de juny 2015.
 • Membre de l’Associació Catalana d’Enòlegs de Catalunya i l’Institució Catalana d’Estudis Agraris.

Trajectòria professional

 • Assessorament tècnic agroindustrial.
 • Projectes de llicència d’activitat llicència ambiental agroindústria (cellers, almàsseres…), agropecuaris, etc.
 • Projectes de llicències d’obra de construccions agrícoles i agroindustrials i moviments de terra, etc.
 • Valoracions de finques rústiques.
 • Informes de danys en finques rústiques.
 • Tramitació d’ajuts.
 • Inventaris i administració de finques.
 • Legalització de pous.
 • Estudis d’Impacte Ambiental i Paisatgístic.
 • Turisme rural.
 • Control de plagues i gestió d’assessorament tècnic en finques que apliquen criteris ecològics i de producció integrada.
 • Tècnic inscrit com a responsable tècnic d’explotacions pel Consell Català de la Producció Integrada.
 • Entitat Col·laboradora per la tramitació de DUN davant DAAM.
 • Entitat Assessora davant DAAM.
 • Gestió de grup i sol·licituds d’ajut Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya.
 • Tècnica habilitada per realitzar plans de dejeccions ramaderes davant DAAM.
 • Assessora en gestió integrada de plagues.
 • Tècnic acreditat al Sistema d’assessorament agrari de Catalunya A61762013.
 • Carnet d’aplicador de productes fitosanitaris.
 • Certificats energètics d’edificis existents.
 • Agent exclusiu de Pelayo per a la tramitació d’assegurances agràries.

Formació

GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALSUniversitat de Vic 2008-2017.

MÀSTER DE PREVENCIÓ I RISCOS LABORALS i TECNIC SUPERIOR especialització en Seguretat Laboral, Higiene Industrial i Medicina, Ergonomia i Psicosociologia aplicada. Universitat Rovira i Virgili 2008-2009.

ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA, INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES. Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya) 1998-2000.

Tècnics Assessors Agroindustrials

Els nostres serveis

Som una oficina tècnica especialitzada en l’assessorament agrari i agroalimentari

Legalització d’activitats
Granges
Avaluació ambiental
Turisme rural
Valoracions
Estudis d’impacte

Moviments de terra
Sanitat vegetal
Agroindústria
Espais verds
Anàlisis de riscos

Assessorament tècnic
Riscos laborals
DUN-CGE
Traçabilitat
Certificació energètica
Magatzems

Xarxes socials

Notícies

Entrevista per PTV

El passat divendres 10 de gener vam ser entrevistats per Penedès Televisió on vam explicar els objectius del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya i els serveis que proporciona a la societat. A més a més, vam donar a conèixer l’oficina de Tècnics Assessors Agroindustrials i tot el que ofereix com, per exemple, […]